قفل کتابی

/
قفل کتابی ، به سری قفل های قابل حملی گفته می‌شود که با کلید، با …

قفل آویز

/
قفل های  آویز گیرا قفل دستگاهی است که تنها با قطعه فلزی به نام…

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

/
مفتخریم شما را به بازدید از غرفه صنایع قفل گیرا در هجدهمین نمایشگاه ب…

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

/
صنایع قفل گیرا شما را به بازدید از غرفه شرکت در هجدهمین نمایش…

تاریخچه قفل آویز

/
قفلِ آویز به قفل حلقه‌دار قابل حملی گفته می‌شود که با کلید، با رمز…