قفل آویز

/
قفلِ آویز به قفل حلقه‌دار قابل حملی گفته می‌شود که با کلید، با رمز…