تهران ابتدای جاده آبعلی ، خیابان اتحاد ، خیابان ششم غربی ، شماره 24

تلفن : 77329968 – 77327588

فاکس : 77335778

ایمیل : info@giralock.com

ربات تلگرام : giralockrobot@