تهران ابتدای جاده آبعلی ، خیابان اتحاد ، خیابان ششم غربی ، شماره ۲۴

تلفن : ۷۷۳۲۹۹۶۸ – ۷۷۳۲۷۵۸۸

فاکس : ۷۷۳۳۵۷۷۸

ایمیل : info@giralock.com

ربات تلگرام : giralockrobot@

اینستاگرام : /https://www.instagram.com/giralockindustries/